Ödülleri

ödüller

1- Yıldırım, S., Akan, M., Gideroğlu, K., Avcı, G., Aköz, T., “ Mikrocerrahide sık rastlanmayan kompleks klinik uygulamalar”, 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, UYB2, 18-20 Ekim, Ankara, 2002 (Uzman yarışması, deneysel dalda ikincilik ödülü)

2-Mithat Akan, Barış Çakır, Tayfun Aköz. Mikrovasküler çap uyumsuzluğunda alternatif bir yöntem: Açık Y tekniği. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül Ankara, 2004. (Uzman yarışması, klinik dalda birincilik ödülü)

3-Barış Çakır, Mithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz. Küçük Damarlarda Açıklığı Artırmak ve Tekniği Kolaylaştırmak için Uç Yan Anastomozda “Açık-Y” Tekniğinin Kullanımı. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. AY003, 21-25 Eylül Ankara, 2004 (Asistan yarışması, deneysel dalda birincilik ödülü)

4-Barış Çakır, Mithat Akan, Aykut Mısırlıoğlu, Serdar Toksoy, Tayfun Aköz. Yarık Dudakta Filtral Kolon Rekonstrüksiyonu için Orbikülaris Oris Kasına Anatomik Yaklaşım. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi., AY010, 21-25 Eylül Ankara, 2004. (Asistan yarışması, klinik dalda birincilik ödülü)

5- Gideroğlu K, Akan M, Toksoy S, Bozdağ E, Gül AE, Akgün E, Aköz T. Üç farklı tendon uzatma yönteminin biyomekanik, histolojik ve radyolojik özelliklerinin invivo ve invitro olarak karşılaştırılması UAY-1, 14-17 Eylül, Konya, 2005 (Uzman yarışması, deneysel dalda birincilik ödülü)

6-Öreroğlu AR, Üsçetin İ, Aksan T, Önal SD, Akan M, Kutlu N. Perkutan iğne aponörotomisi ve yağ enjeksiyonu ile dupuytren kontraktürü tedavisi: Dupuytren Cerrahisinde bir yenilik. 33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, ABY1, 14-18 Eylül, İzmir, 2011 ( Asistan bildiri yarışması klinik dalda ikincilik ödülü)

Merak Ettiğiniz Tüm Sorularınızı Doktorumuza Sorabilirsiniz.

Preservation Rhinoplasty, Rekonstrüktif Cerrahi, Estetik Cerrahi, Trend Uygulamalar ve danışmak istediğiniz daha bir çok konu hakkında...